Forfatter: Heidi Nilima Monsen

Filmer ble til bok

– Der en film er over når rulleteksten kommer, varer en bok lengre, sier Anstein Mikkelsens om hvorfor han ville gi ut boken «Blå dager og gylne netter». Heidi Nilima Monsen heidi@ruijan-kaiku.no Filmskaper Anstein Mikkelsen har i en årrekke laget filmer om livet og verden sett fra et nordnorsk og kvensk perspektiv. I filmer som Meän kieli – meän siivet, Det tause folkets stille død?,  Äitin sanat, Under en annen himmel og Blå dager og gylne netter møter vi mennesker som som forteller om sitt forhold til det kvenske språket og kulturen. – Mye av bokas innhold baserer seg på inntrykk, opplevelser og fakta fra arbeidet med disse filmene, forteller filmskaper og forfatter Anstein Mikkelsen. Han røper at boken ikke er et forsøk på å gi en fullstendig beskrivelse av noe som helst, men at  han i stedet har tatt seg friheten til å boltre seg i de emnene han selv har funnet spennende, i håp om at noen av dem kan være interessante for andre også. – En bok varer lengre Boken er fylt med flere nære møter med mennesker som har viktige historier å fortelle. Det er tydelig at boken, i likhet med Mikkelsens dokumentarfilmer, er laget med kjærlighet til Finnmark med dets folk og kulturer. – Hvorfor ønsket du å lage denne boken? – En film er over når rulleteksten kommer, mens en bok varer lengre....

Read More

Kvenene samles i Alta

  . Årets landsmøte til Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto foregår i Alta denne helgen. Temaene det er forventet mest debatt rundt urfolkstatus og kvensk flagg. Urfolkstatus skal være i fokus fra rundt klokken 14.45 lørdag, med innlegg av Professor Emeritus Einar Niemi og Professor Anne Julie Semb, samt påfølgende diskusjon rundt temaet. I tillegg skal det tas opp ordinære landsmøtesaker som beretning fra styret, regnskap, vedtekter, kontigent, handlingsplan, budsjett, resolusjoner, samt valg av forbundsstyre for den kommende toårsperioden. Landsmøtet avholdes på UITs lokaler i Alta sentrum. Ruijan Kaiku dekker landsmøtet hele helgen, og blir sannsynligvis også å sende deler av møtet direkte (livestream) på Facebook....

Read More

Urfolksdebatten: Ber kvenene pushe på myndighetene

. Petter Wille, direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, oppfordrer kvenene til passe på at de norske myndighetene følger opp sine forpliktelser. – Jeg skal ikke svare på det spørsmålet dere har stilt om hvorvidt kvener er et urfolk, for det er ikke min jobb, men jeg skal si litt om minoritets- og urfolksrettigheter. Så får det være opp til dere å vurdere hva kvenene er tjent med, startet Petter Wille sitt innlegg, før han redegjorde for en del praktiske og juridiske aspekter rundt temaet urfolk- og minoritetsstatus. Wille avsluttet innlegget med å oppfordre kvenene til å følge nøye opp at myndighetene oppfyller de forpliktelsene en har i forhold til Europarådets konvensjon om minoritetsspråk. – I den siste rapporten som omhandler Norge, står det at norske myndigheter anbefales å gjennomføre en strukturert politikk for kvensk språk, og at en bør prioritere å styrke språkopplæringen, samt styrke det kvenske i mediebildet, sa Wille. – Så det bør dere passe på at myndighetene følger nøye opp, sa direktøren for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter til de frammøtte kvenene. Her kan du se hele innlegget til Petter Wille under urfolksdebatten på Fritt Ord i Oslo 2. april. (Video: Tor Petter...

Read More

Er kvener et urfolk? Her kan du høre professor Johanssons tanker om temaet

2. april arrangerte Qvän Østlandet en debatt om temaet kvener og urfolksstatus hos fritt Ord i Oslo. Et av innleggene ble holdt av professor emeritus Henning Johansson fra Sverige. – Når en snakker om hvorvidt samer og kvener oppfyller ILO-konvensjonens krav til urfolkstatus om at folket skal ha vært tilstede før grensene ble satt, er det mange spor som viser at det har bodd kvener i området før grensene ble satt. Det betyr altså at en av de viktigste premissene for at en gjennom ILO-konvensjonen skal kunne påberope seg urfolkstatus er oppfylt, påpeker Henning Johansson. Her kan du se hele hans innlegg. (Filmet av Tor Petter...

Read More

Kväänitten histooria sisältäpäin

  . Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no Reidun Mellem alkoi kirjoittamhaan kirjaa kainulaisten histooriasta jo vuona 2013. Silloin hän toivoi ette kirjan saattais anttaat ulos vuona 2014. Mutta siiheen ei saatu rahhaa. Se viipyi ja viipyi. – Se oon toivet ette se tulis ulos nyt aprilikuussa, Mellem sannoo. Marsikuun puolivälissä hän luki tekstin korrektuurin kolmanen kerran. Kirjan aijothaan painaat heti tai se oon justhiinsa painettu Tromssassa. – Ruijalainen kirjapaino oon tyyrhiimpi ko esimerkiksi eestiläinen mutta tietenki se oon helpompi ko sen painethaan täälä, Reidun Mellem tiettää. Skenkki uusile jäsenile Finansieeraamista oon auttanu ette Ruijan kveeniliitto aikkoo ostaat 250 kirjaa. – Meilä oon ollut kauvoin tarvet tämmöiselle kirjalle missä muistelhaan kainulaista ja meän organisasuunista. Aijoma anttaat tämän kirjan skenkiksi uusiile jäseniille, kveeniliiton generaalisekretääri Ivar Johnsen muistelee. – Kainulaisista oon kirjoitettu monta tutkimusta ja tietheelistä kirjaa. Niitä oon netissä ja biblioteekissä mutta kaikki ei pääse lukemhaan niitä ja kaikki ei eđes saata lukkeet niitä. Tämä ei ole tietheelinen kirja vaan semmoinen minkä jokhainen saattaa lukkeet, Johnsen sannoo. Oma histooria Reidun Mellem työteli koulussa koko työelämän aijan. Opettajantyön sivussa hän oon kirjoittannu pariki kymmentä  häftii, muistelusta ja dokumenttikirjaa. Se meni kauvoin ennenko hän päätti kirjan nimen «Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten». – Minula oli työtitteli tietenki ensin mutta sitte mie näjin ette kirjan nimi häyttyy näyttäät meän pitkän histoorian Ruijassa.  Mie muistelen siitä mitä met olema ja kunka viranomaiset oon kohđelheet meitä ja kunka...

Read More