Hilja Huru håper finnmarkspolitikerne støtter forslaget om heving av kvensk til nivå III. KUVA Heidi Nilima Monsen

Hilja Huru håper finnmarkspolitikerne støtter forslaget om heving av kvensk til nivå III. KUVA Heidi Nilima Monsen

Lederen i Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, maner politikerne til å støtte oppgradering av kvensk språk foran møtet i Fylkestinget i Finnmark 29. oktober. – Vi behøver den regionale støtten, sier hun.

Flere kommuner har allerede gått inn for å støtte et løft for kvensk språk fra nivå II til nivå III i Minoritetsspråkpakten: Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har allerede gjort slike vedtak. Også andre aktører har gått inn for å få kvensk opp på nivå III, deriblant Ungdom Mot Rasisme (UMR), Nord-Hålogaland Bispedømme, Norsk Målungdom og Sametinget.
– Får vi den regionale støtten av Finnmark og Troms fylkeskommune som vi så sårt behøver, gjenstår det bare et vedtak på nasjonalt plan, sier Huru i en pressemelding.

Oppgradering til nivå III i Minoritetsspråkpakten vil gi alle nivåer i forvaltningen økt ansvar for kvensk språk, og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto forventer at statlige myndigheter, som har det overordnede ansvaret, følger opp med økte bevilgninger til alle ledd.

 

Lederen takker alle som har stått på for å få dette første kvenske innbyggerinitiativet gjennom og som har stått på for å spre informasjon om initiativet og samle underskrifter.

Huru håper mange kvener møter opp når Fylkestinget i Finnmark skal ta opp saken, og at man på kvelden kan feire at man er ett skritt nærmere målet.
– Kvenene fortjener også noen ting å juble for i blant, avslutter hun.