Debattii | Keskustelua | Debatt

Hvorfor er kvensk viktig i media?

Hvorfor er kvensk viktig i media?

29. september 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

Av og til hører man påstander om at et språks død er naturlig og nødvendig. Akkurat slik som i naturen, de svakeste bukker under og de sterkeste klarer seg. Men vi vet at språk dør ikke på grunn av tilfeldigheter eller av sin egen svakhet, men som et resultat av… Read More ›

Vil ta utmarka tilbake

Vil ta utmarka tilbake

17. august 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

– De første årene vi var på Sametinget, kunne man knapt nok nevne ordet kven uten å bli møtt med øredøvende taushet, mens vi i 2016 fikk flertall for forslag om likeverdig behandling av samiske og kvenske kulturminner ved revidering av kulturminneloven, sier Toril Bakken Kåven, som er leder av… Read More ›

– Statskanalen har et ansvar

– Statskanalen har et ansvar

7. august 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

NRK har i en årrekke hatt Finsksendinga på NRK P2 i landets tre nordligste fylker, med beskjedne 12 minutters sendetid per uke. Den 11. januar 2017 ble imidlertid FM-nettet slukket i Nordland, og dermed er tilbudet kun gjeldende i to av landets 19 fylker – inntil videre – for den… Read More ›

Onkajärvi

Onkajärvi

23. juni 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I Finnmark har vi i hvert fall to vatn som kalles Onkajärvi, det ene er i Sør-Varanger og det andre i Alta. Skrivemåten Onkajärvi (Sør-Varanger) er i 2008 vedtatt etter reglene i stedsnavnloven. Det samiske parallellnavnet på vatnet er Oaggunjávri, en skrivemåte som har status «godkjent og tilrådd» (se norgeskart.no).… Read More ›

Nytt ansikt for Kvenmonumentet/Innvandrermonumentet i Vadsø/Vesisaari?

Nytt ansikt for Kvenmonumentet/Innvandrermonumentet i Vadsø/Vesisaari?

22. juni 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

I diktet Kvenmonumentets ansikt/Kveenipatsaan kasvot uttrykker Anja Juvonen monumentets ansikt slik: «Og dette monumentets ansikt bærer frem fortidens minner- og gir håp for fremtiden» «Ja nämä kveenipatsaan kasvot kokoavat menneisyyden muistot- ja antavat toivoa tulevaisuuteen» (Juvonen 94) 18. juni 2017 er det 40 år siden Innvandrermonumentet/ Kvenmonumentet ble avduket. Det… Read More ›

«Det tause folket» – kaller de oss kvenene

14. mai 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt:

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin… Read More ›

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

Læreplanene i samisk og kvensk – frivillige fortsettelser av fornorskningen?

8. februar 2017

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

  . –  Ved å skille kvensk og finsk helt fra hverandre i opplærings­sammenheng vil en kunne gi en langt mer enhetlig opplæring enn det dagens læreplan legger til rette for, mener Odd Gaare, spesialrådgiver hos Fylkesutdanningssjefen i Troms. Han mener dette også vil kunne synliggjøre kvensk som minoritetsspråk og det særskilte behovet… Read More ›

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

– Tragisk død for kvenenes eget museum, Ruija Kveenmuseum i Vadsø?

19. oktober 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

I dette brevet til kulturkomiteen på Stortinget, ber Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto kulturkomiteen ta opp saken med Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i forbindelse med budsjettbehandlingen.   Etter 20 års arbeid med å få egnede lokaler til museet, kjøpte Vadsø kommune i 2015 det gamle NRK-bygget, med støtte… Read More ›

NKFs tjæremilbønn til statsråden

NKFs tjæremilbønn til statsråden

19. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

. Vi ber statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, same- og minoritetspolitisk ansvarlig, om å avklare følgende: Har den Europeiske Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale og regionale minoriteter ingen betydning når et svært gammelt kulturminne tilhørende en av de nasjonale minoritetene står i fare for å ødelegges? Mer… Read More ›

Frykt eller en relevant problemstilling?

4. februar 2016

Debattii | Keskustelua | Debatt, Meininkii | Mielipiteitä | Meninger:

Seitikentäntie, Olmmáivákkebálggis og Halvkannesmauet: Lange gatenavn er vanskelige uansett språk. Liisa Koivulehto liisa@ruijan-kaiku.no I Kåfjord skal man nå innføre ni samiske gatenavn, blant annet Olmmáivákkebálggis, Áhkkavággebálggis, Jonserkebálggis og Huortnasbálggis, og fire kvenske: Sisä-Nuoras, Pellikäntie, Seitikentäntie og Viikka. I debatten har det blitt pekt på at slike navn er lange og… Read More ›