Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere

Klaarit 20 seuraavaa vuotta varten – Klar for 20 nye år!

Klaarit 20 seuraavaa vuotta varten – Klar for 20 nye år!

5. oktober 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ruijan Kaiku oon kirjoittannu kainulaisten ja ruijansuomalaisten assiista 20 vuođen aijan. Met olema ylppeet siitä ette olema auttanheet kainun kieltäki etheenpäin.  Aviisin sivuila näkkyy mistä oon iloittu ja mistä itketty ja mitä voittoi ja pettymyksii oon koettu. Ja erittäinki olema ylppeet siitä ette meilä kirjoitethaan kans kainun kielelä. Aviisin tekeminen… Read More ›

Antakkaa Pyssyjoven elläät! – La Børselv leve!

Antakkaa Pyssyjoven elläät! – La Børselv leve!

31. august 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko koulut aukaisthiin augustikuun puolivälissä, Pyssyjoven koulun pihala ei ensimäistä kerttaa monheen, monheen vuotheen näkyny jännittynheitä oppilhaita.  Sen sijhaan lapset ajetthiin bussila nelje miilaa, aivan uutheen koulumailmhaan Lemmijoven komuunisentterhiin. Pyssyjokilaiset vanhiimet itkeskelhään ja muretithaan ko lapset häyđythään istuut bussissa kaksi tiimaa joka päivä. Lasten koulunkäynti oon aivan muuttunu.  Vanhiimet pöläthään… Read More ›

Kaikki kväänit kaapista ulos!

Kaikki kväänit kaapista ulos!

22. juni 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Feisbuukissa oon yksi iso roikka missä oon yli tuhat jäsentä ”Kvener ut av skapet” (Kväänit kaapista ulos). Se oon kvääniile eli niile jokka oon vähän kväänit eli niile jokka haluthaan anttaat kuurttoo kainulaisten minoriteettijoukole ja eriliikaisesti niile jokka haluthaan huuttaat koko mailmalle ette JOO, MIE OLEN KVÄÄNI! Met olema saanheet… Read More ›

Vaikkee päivä

Vaikkee päivä

2. juni 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Söttendemai alkoi erilaihiin ko tavalisesti ko VG oli 16. maina antanu ulos Sanna Sarromaan kommentaarin «Ingen klump i halsen på 17. mai». Sarromaa oon asunu Ruijassa kaksitoista vuotta. Hänelä oon ruijalainen mies ja ruijalais-suomalaiset lapset ja hän oon nähny tarpheeksi monta söttendemaita. Kronikissa hän kirjoittaa kunka ilkkeeltä koko päivä tunttuu.… Read More ›

Isku sölkhään

Isku sölkhään

29. april 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

  Melkkein heti sen jälkhiin ko Terje Aronsen oli saanu kuninkhaalisen Pyhän Olavin ensimäisen klassin ritarimerkin – Ruijan kolmaneksi korkkeiman kunniamerkin – olema saanheet nähđä kunka häntä ja muita kainun kielen työtelijöitä oon freistattu iskeet veittelä sölkhään. Björnar Seppola olis itte saattanu olla työtelemässä kainun kielen puolesta samassa joukossa. Mutta… Read More ›

Kainulainen ritari!

Kainulainen ritari!

24. mars 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

16. marsikuuta 2015. Justhiinsa 31 vuotta aikkaa hän oli myötä perustamassa maailman ensimäistä kainulaisseuraa, Pyssyjoven kainulaisseuraa. Ja nyt samana päivänä hänet lyöthiin kuninkhaaliseksi Pyhän Olaavin ensimäisen klassin ritariksi sen tähđen ko hän oon työtely kainun kielen ja kulttuurin etheen. Aaroninjussan Terjestä oon pitäny kainulaisten assiita esilä yli kolmekymmentä vuotta. Hänen… Read More ›

Liian hajahlaan että saapi jotaki aikhaan?

Liian hajahlaan että saapi jotaki aikhaan?

23. februar 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ko kveenilä on ollu vaatimukset resursista ja avusta kulttuuri- ja kielitoimhiin niin esivallat on monet kerrat syyttänheet sitä että: «Kveenit on niin hajahlaan, Ei net ittekhään saata tulla yksimielisyytheen mitä net meinaava, kunka met sitte saatama tietää, mikkä toimet meän häätys tukea?» No nyt oon departementti saanu uuet tekosyyt ja… Read More ›

Eikö net tieđä mitä net oon tekemässä?

Eikö net tieđä mitä net oon tekemässä?

27. januar 2015

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Justhiin ennen joului saima kauhheen viestin: Porsangin politiikkerit aijothiin pyyhkiit muutaman budsjetin pykälän – ja Pyssyjoven vanhoittenkođin,  Jämmin lopetettais ja samala lopetettais Pyssyjoven koulu. Koulu loppuis kohta uuđen vuođen jälkhiin. Pyssyjoven kyläläisten joulunvietto alkoi pelossa ja epävarmuuđessa.  Aikkooko komuuni reppiit vanhaat ihmiset pois tutuista ja turvalisista raameista ja pakola muuttaat… Read More ›

Ei senthään niin paha

Ei senthään niin paha

15. desember 2014

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere:

Ruijan Kaijussa oon tänä vuona ollu monta raskasta uutista ja nekroloogii. Met olema menettänheet monta resurssipersoonaa, kielen puhhuujaa ja kulttuuripersoonaa: Alf Nilsen-Börsskog, Hans Kristian Eriksen, Olav Beddari, Solgunn Hesjevoll ja Dagny Olsen olthiin vahvoi kainulaisten ja ruijansuomalaisten kielen ja histoorian puolesta puhhuujiita. Kiitos kaikesta! Ruijan Kaijussa oon kans kirjoitettu paljon… Read More ›

Kveeninuoret gir sang i julegave

Kveeninuoret gir sang i julegave

11. desember 2014

Pääkirjoituksii | Pääkirjoituksia | Ledere, Reportaasit | Reportasjer, Uutissii | Uutisia | Nyheter:

Kveeninuoret har forent kvenske- og norskfinske artister til en låt om det å ville være en kven. Det blir det julegave av! Denne uken var en rekke kvenske og norskfinske artister og kjendiser samlet på Kysten lydstudio i Tromsø for å spille inn musikkvideo til den nyskrevne låta «Være en… Read More ›