Åpent brev: «NILS KVEN 500 ÅR – GI INNBYGGERNE I SKJERVØY SIN RETTMESSIGE IDENTITET TILBAKE»

«Vår kvenske historie er Norgeshistorie».