Kommentar: NORSKE KVENERS FORBUND RUSTER SEG TIL Å MØTE UTFORDRINGENE RUNDT KOMMISJONSRAPPORTEN

Viktig for kvenene framover.