Trekker fram internasjonale konvensjoner

«Bygdene som fortsatt har levende kvensk språk har stor betydning»