Trekker seg: – Mangler det nødvendige overskuddet

Utelukker ikke retur ved en senere anledning.