«Vår kvenske historie er Norgeshistorie»

Utflyttere utfordrer hjemkommunen på kvensk løft.