Vedtok kvensk navn på organisasjonen

Har mange medlemmer som forsker kvenske slekter