Vellykket fredningsmarkering i Salangen

Nå er Fjeldstad gård/Fjelstadin maanpruuki offiselt fredet som kvensk kulturminne.