Vilt, vakkert og vått

Fornøyd arrangør og fornøyd publikum