– Det var kjærlighet ved første mollakkord

Vokal Nord har kvensk musikk inne i sin formålsparagraf.