Disse kommunene flagger ikke for kvenene i dag

«Har ikke flagg.»