Tromsø kommune er blant kommunene som flagger på Kvenfolkets dag. Slik så det ut uten for rådhuset på Kvenfolkets dag i fjor. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Hittil har om lag 30 prosent av kommunene i Troms og Finnmark svart: Én av tre av disse heiser ikke Kvenflagget i dag.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvääniflaku/Kvenflagget ble vedtatt av Kvänlandsförbundet allerede i 2009, og ikke før i 2017 gjorde landsstyremøtet i Norske kveners forbund vedtak om å slutte seg til flagget, og med det hadde man «enighet» om et felles flagg for det kvenske folket.

Den første kommunen som heiste Kvenflagget i Norge var Storfjord kommune. Det skjedde den 16. mars 2017. Siden den gang har stadig flere kommuner gjort det samme.

I dag heises flagget blant annet i de typiske kvenkommunene i nord, som Vadsø, Porsanger, Nordreisa og Kåfjord, men også i de største bykommunene i hele landet, som Oslo, Trondheim, Kristiansand og Tromsø.

Som de to foregående år har Ruijan Kaiku kontaktet alle de 39 kommunene i Troms og Finnmark, for å undersøke hvilke kommuner som heiser flagget og/eller markerer dagen på andre måter, og hvilken kommuner som ikke gjør det.

Hittil i år har det kommet inn 12 svar.

Sju av kommunene har svart at de skal flagge, akkurat som de gjorde i fjor. I tillegg har én kommune, Dyrøy, svart at man skal heise det kvenske flagget for aller første gang. Fire av kommunene har imidlertid svart at de ikke skal flagge i dag.

Les også: – Det er med glede at vi skal flagge i år

Karlsøy kommune flagger ikke. Årsaken er, ifølge ordfører Mona Benjaminsen, at det ikke foreligger noen vedtak om dette og at det heller ikke har vært fremmet.

Berlevåg kommune flagger ikke. Ordfører Rolf Laupstad skriver at årsaken er at det ikke er en offisiell flaggdag.

Les også: Selger kvenflagg som varme hveteboller

Gamvik kommune flagger ikke. Ifølge kommunedirektør Marius Nilsen er årsaken at kommunen ikke har et Kvenflagg.

Sør-Varanger kommune flagger ikke. Harald Sørensen som er enhetsleder for kultur og fritid skriver at det har vært dialog om å flagge ved Rådhuset, men «på grunn av manglende flagg får vi det sannsynligvis ikke til.» Det skal imidlertid flagges ved Grenselandmuseet, som er et interkommunalt selskap, opplyser Sørensen, som også er blitt bedt om å følge opp flaggreglementet i kommunen.

(Oppdatert 20.03.24: Ordet «Bergen» er fjernet fra setningen om bykommuner som flagger i år. Årsaken er at Bergen kommune, som flagget både i 2022 og 2023, likevel ikke heiste det kvenske flagget i 2024)