– Vi må ta bedre vare på vår kulturhistorie, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet)

 

Nå skal framtidens kulturminneforvaltning formes.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Regjeringen har startet arbeidet med ny melding om kulturminnepolitikken, og inviterer folket med i en innspillsrunde. Samtidig skal det holdes flere innspillsmøter rundt årsskiftet.

– Vi må ta bedre vare på kulturhistorien vår. Den norske kulturarven er vår felles hukommelse og referansepunkt. Den utgjør en viktig ressurs for Norge, og bør brukes mer aktivt i by- og stedsutvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre.

Hva mener du?

Meldingen vil danne grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet. I stortingsmeldingen vil regjeringen legge fram forslag til nye nasjonale mål på kulturminnefeltet, heter det i en pressemelding fra klima- og miljødepartementet.

 Det er behov for en ny stortingsmelding for å løfte arbeidet med kulturminner i alle deler av samfunnet. Hvis du har meninger om hvordan framtidens kulturminnepolitikk bør se ut, vil jeg gjerne høre fra deg, sier Elvestuen.

Fire Samlinger

Det vil være mulig å bidra gjennom skriftlige innspill. Det vil også være mulig komme med synspunkter gjennom korte innlegg på en av fire regionale samlinger. De regionale samlingene vil bli arrangert på Lillehammer den 18. desember, Førde 8. januar, Tromsø 21. januar og Oslo 24. januar.

Fristen for skriftlige innspill er 1. februar 2019. For mer info, klikk her