Ruijan Kaijusta – Ruijan Kaiusta

Ruijan Kaijun anttaa ulos Ruijan Kaiku AS minkä omistaavat yhđessä Nordavus AS (66 %) ja Ruijan Kvääniliitto (34 %). Ensi Ruijan Kaiku tuli ulos paperisena oktooperikuun 6. päivänä vuona 1995.

Ruijan Kaiku oon vapaa ja riippumaton meediahuonet minkä päätehtävä oon täyttäät kvääniin tarpheita kansalisena minoriteettina ja anttaat tiettoo heiđän oloista, mutta kansa muistela Norjan suomalaisten ja Norjan ja Pohjaiskalotin sukulaisminoriteetiitten aijankohtaisista assiista.

Met toimima usheila tasoila, tärkkeimpännä nettiaviisi missä annama ulos uutissii jokhaisenna viikonpäivänä, paperiaviisi mikä tullee ulos joka viiđes viikko, ja jokaviikkoinen podkasti. Paperiaviisilla oon tillaajiita Norjassa, Suomessa ja Ruottissa, mutta kansa muissa maissa.

Ruijan Kaiku oon monenkielinen. Tekstimäärä jakkautuu siihen laihiin ette 75 prosenttii oon ruijaksi, nuoin 20 prosenttii kvääniksi ja viisi prosenttii suomeksi. Paras olis jos kaikki sisältö olis lukheila kvääniksi, mutta tämä jättäis ulkopuolele monet lukkiijat jokka oon menettänheet oman syđämenkielen. Muutamisti meilä oon tekstii kansa meänkielelä ja ruottiksi.

Redaksuunissa oon kaksi journalistii joista toinen oon redaktööri. Meilä oon kansa usheita friilansjournalistiita ja muita apuihmissii jokka tekkeevät meile ainheistoo.

 

 

Om Ruijan Kaiku

Ruijan Kaiku gis ut av Ruijan Kaiku AS med Nordavis AS (66 %) og Norske Kveners Forbund (34 %) som eiere. Det første nummeret av papiravisa Ruijan Kaiku kom ut 6. oktober 1995.

Ruijan Kaiku er et fritt og uavhengig mediehus som primært produserer saker for- og om den nasjonale minoriteten kvener og kvenske forhold, men også aktuelle saker for finlendere i Norge og andre beslektede minoriteter i Norge og på Nordkalotten.

Våre saker fordeler seg på ulike plattformer, hovedsakelig nettavis med nyhetssaker hver ukedag, papirmagasin som kommer ut hver femte uke, og en podkast med ukentlig sending. Papirmagasinet har abonnenter i Norge, Finland og Sverige, men også andre land.

Ruijan Kaiku er flerspråklig. Den totale tekstmengden er fordelt på om lag 75 prosent på norsk, cirka 20 prosent på kvensk og 5 prosent på finsk. I en ideell verden ville alt innhold vært skrevet på kvensk, men dette ville utelukke de mange leserne som har mistet sitt hjertespråk. Tidvis kan innhold også være skrevet på meänkieli og svensk.

Redaksjonen består av to journalister, hvorav den ene også er redaktør. Flere frilansjournalister og andre bidragsytere leverer også stoff til oss. 

Personvernerklæring: Trykk her