Esbensengården på Sletten i et fotografi fra rundt år 1900. (Foto: Vadsø museum/Ruija kvenmuseum)

 

Nå kan Esbensendagbøkene leses på nett.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Varanger museum er ute med en gladmelding til alle med sansen for gamle dokumenter med kvensk relevans. «Nå kan du lese Esbensendagbøkene på nett», melder museet, som også spanderer en rekke lenker på leselystne kvener og andre.

Bakgrunnen for saken er handelsmannen Hans Fredrik Esbensen fra Vadsø. Han levde fra 1855 til 1931, og i nær 50 av disse årene skrev han dagbøker. Det er disse bøkene museet nå har publisert, for øvrig på Digitalarkivet og fritt tilgjengelig for alle. Om den skrivelystne handelsmannen opplyser museets folk dette:

«Hans Fredrik Esbensen dreiv handel i Vadsø og og budde på Esbensengården på Sletten, i dag et museumsanlegg i Vadsø. Foreldra hans var Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og Mathilde Henriette Brammer (1826-1895). Hans Fredrik overtok faren sitt handelsanlegg i Ytre kvenby (i dag Ytrebyen), en bydel som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringa. Han var 2. generasjon, etter Rasmus og Mathilde, som bodde i Esbensengården. Handelsanlegget var en sentral del av pomorhandelen og gården er bygd som et varangerhus, trolig av russisk tømmer.»

Museet nytter også høvet til å minne om en relativt fersk artikkel om disse dagbøkene. Det var konservator Tove Kristiansen, i 2018 skrev hun «Esbensen-dagbøkene. Kulturminne fra en norsk og internasjonal handelsgård.» Den informative saken kan det absolutt være verdt å få med seg, og her er lenka:

Artikkel om Esbensen-dagbøkene

Når det gjelder selve dagbøkene, så anbefaler vi at du enten går inn på den aktuelle siden hos museet eller trykker lenka under. Begge steder finner du en rekke klikkbare setninger som leder deg videre til dagbøkene inndelt etter de ulike årstallene. Trykk her:

For deg som vil lese handelsmann Esbensens dagbøker