Hottigården klar for fredning

Slipper å flytte naustet, fiskehjellen og støa.