Riinakaisa Laitila er stolt over det nye språksenteret i Lakselv. Foto: Heidi Nilima Monsen

 

– Kvenene har allerede begynt å ta i bruk språksenteret her i Lakselv, forteller Riinakaisa Laitila.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Selv om det nye språksenteret i Lakselv ikke åpnes offisielt før 23. august, har kvenene funnet veien til lokalene og så smått begynt å ta det i bruk.
– Allerede før påske har kvenforeninga hatt et par språkkvelder her, bekrefter Riinakaisa Laitila som har vært prosjektleder for språksenteret.

Tilknytta museet

Språksenteret skal holde hus vegg i vegg med RiddoDuottarMuseat, midt i Lakselv sentrum. Her er det tilrettelagt for at blant annet kvenforeninga skal kunne ha språkkafeer, kurs, møter og andre samlinger.
– Vi har ordnet sofa her, slik at det blir mer koselig å være her. Her er det også møtebord og og aktivitetsplasser, sier hun.

Riinakaisa viser fram aktivitetskassene. Foto: Heidi Nilima Monsen

Aktivitetskasser

I språksenteret er det lagt av plass til ulike aktiviteter tilknytta kvensk språk og kultur. I en stor hylle er det plassert bokser med ulike kvenske temaer, og i boksene finnes det bøker, filmer, tekster, bilder, gjenstander og forslag til aktiviteter og oppgaver knyttet til det aktuelle temaet. Her finnes det bokser med tema som elvebåter, tjæremil, tømmerbyggetradisjoner, jordbruk og de ulike høytidene.
– Aktivitetskassene er tilpasset ulike aldersgrupper og nivåer, så her er det noe som skal passe både for voksne og barn, og de som kan mye eller lite om kvener, forteller Riinakaisa engasjert.
Blant annet har senteret kjøpt inn Anstein Mikkelsens filmarkiv som kan brukes til formidling av språk.
– Ansteins filmer skal også inn i disse aktivitetskassene. For eksempel skal hans film om elvestengsler lagres på minnepinne i boksen her, og så kan de som er interessert i dette temaet finne fram filmen her, sier hun.

Et levende senter

Til daglig jobber Riinakaisa Laitila fast som konservator ved museet. Hun syns det blir fint å få det kvenske språksenteret tilknytta museet.
– Det blir flott at vi får mer aktivitet her på huset. Selv om vi ikke har annonsert at språksenteret skal være her, så har kvener begynt å samle seg her og tatt lokalene i bruk, forteller Riinakaisa.
– Vårt mål er jo at vi skal være mer enn et tradisjonelt museum. Vi ønsker å være et levende og inkluderende senter og en en møteplass hvor folk flest føler at det er helt naturlig å komme innom, sier hun.

Bruker språket

I tillegg til å være et levende senter, vil Riinakaisa at kvensk skal være et levende språk. Og det er det allerede på museet og senteret i dag røper hun.

– På språkkveldene her brukes jo kvensk aktivt, men også ellers er kvensk et språk som brukes mye her på huset. Vi har ansatte her snakker kvensk, og vi har venner som kommer innom og snakker kvensk. Og mange eldre innbyggere kommer hit for å møtes og ta en prat. Det er flere som stikker innom når de er på handletur, og det er veldig koselig. Vi begynner allerede å være en levende møteplass for kvener, og det er jo veldig bra. Det er nesten så man kan si at språksenteret begynner å komme i drift allerede, smiler hun.

Åpner til sommeren

Selv om alt er klart for å tas i bruk allerede nå, åpner ikke senterdriften opp før i juli når den bemanningen kommer på plass.  Det er Porsanger kommune som eier senteret, og Anneli Naukkarinen skal drifte den daglige driften.
– Det er godt at tingene nå er på plass og at vi nå kommer i gang. Ting har tatt litt tid. Vi fikk etableringsstøtte samtidig som de andre språksentrene, men disse ble ikke brukt i fjor, sier Laitila som ble leid inn fra museet som prosjektleder for å etablere språksenteret.

Ønsker felles språksenter

I følge Laitila er den langsiktige planen er at det skal etableres et felles kvensk og samisk språk- og kultursenter i Lakselv når det nedbrente Røde Kors-huset skal bygges opp. Men det kommer ikke til å skje før om 2-3 år.
– Målet er å samle mer kompetanse under samme hus. I mellomtida er det kvenske språksenteret her på museet, sier Laitila.

Her blir det plass til mange ulike aktiviteter, forteller Riinakaisa Laitila som viser fram det nye språksenteret i Lakselv. (Foto: Heidi Nilima Monsen)