Milepæl for Ruijan Kaiku

Har publisert 4 000 kvenske nyhetssaker på nett.