Mottar det første stipendet fra Heidis minnestipend

Tre unge kvener får støtte til kunstprosjekt.