Ruijan Kaiku og Altaposten søker etter journalistpraktikanter i et pilotprosjekt. Praktikantene vil kurses i journalistikk og få en intensiv opplæring i kvensk språk og kultur.

Målet med prosjektet er å styrke kvenske medier og produksjonen av kvensk innhold i media. I tillegg er målet å sikre rekrutteringen av kvenske journalister.

– Vi ønsker å bidra til revitaliseringen av det kvenske språket. Flere unge, kvenske journalister gir et yngre uttrykk i kvenske medier og det vil appellere til kvensk ungdom i større grad, forteller Arne Hauge, redaktør i Ruijan Kaiku.

Per i dag er det få journalister med gode kunnskaper om kvensk kultur og språk, og det er behov for å øke antallet journalister som kan bidra inn i redaksjonene i Ruijan Kaiku og NRK.

Kurses i journalistikk og kvensk

– Samarbeidet innebærer at praktikantene vil kurses i journalistikk og samtidig vil de få noe opplæring i kvensk språk, forteller Arne.

Journalistspirene vil ha seks måneders lønnet praksis i redaksjonene til Ruijan Kaiku og Altaposten, hvilket innebærer en del reisevirksomhet. Underveis vil praktikantene bli fulgt opp på journalistikken ukentlig.

Spørsmål om praktikantplassene kan rettes til Tor Sara, daglig leder i Ruijan Kaiku [tor@ruijan-kaiku.no] eller redaktør Arne Hauge [arne@ruijan-kaiku.no]. Søknad og CV sendes til tor@ruijan-kaiku.no innen 20. november 2022.