Sammen med Kvensk Institutt og Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto søker Ruijan Kaiku etter to journalistpraktikanter i et pilotprosjekt. Praktikantene vil kurses i journalistikk og få en intensiv opplæring i kvensk språk og kultur.

Målet med prosjektet er å styrke kvenske medier og produksjonen av kvensk innhold i media. I tillegg er målet å sikre rekrutteringen av kvenske journalister.
– Vi ønsker å bidra til revitaliseringen av det kvenske språket. Flere unge, kvenske journalister gir et yngre uttrykk i kvenske medier og det vil appellere til kvensk ungdom i større grad, forteller Arne Hauge, redaktør i Ruijan Kaiku.

 

Per i dag er det få journalister med gode kunnskaper i kvensk og det er behov for å øke antallet journalister som kan bidra inn i redaksjonene i Ruijan Kaiku og NRK.

Kurses i journalistikk og kvensk

Praktikantordningen er et samarbeid mellom Kvensk Institutt, Norske Kveners Forbund og Ruijan Kaiku.
-Samarbeidet innebærer at praktikantene vil kurses i journalistikk og samtidig vil de få noe opplæring i kvensk språk. Praktikantene skal være en måned hos Kvensk Institutt i Børselv og fem måneder i redaksjonen til Ruijan Kaiku, sier Arne.

Journalistspirene vil ha fem måneders lønnet praksis i redaksjonen til Ruijan Kaiku, hvilket innebærer en del reisevirksomhet. Underveis vil praktikantene bli fulgt opp på journalistikken ukentlig.

OPPLÆRING: Hilde Skanke ved Kvensk Institutt i Børselv forteller at de vil stå ansvarlig for innføring i kvensk språk og kultur.

Hilde Skanke er daglig leder ved Kvensk Institutt, som er ansvarlig for språkopplæringen i praksisordningen.
– Dersom søkerne har kvensk bakgrunn, interesse for kvensk eller kan kvensk, er det selvfølgelig et pluss, men det er ikke et krav som må oppfylles. Det viktigste er at de er interessert i å lære og bli kjent med den kvenske kulturen, sier hun.

Språk og kultur, hånd i hånd

Kvensk Institutt holder til i den kvenske bygda Børselv og jobber med å bevare det kvenske språket.
– Vår jobb er å bevare, synliggjøre og dokumentere kvensk språk og kultur, og det er viktig fordi kvensk er et truet språk. Det blir ikke bare språkopplæring hos oss, vi skal også gi en viss grad av kulturforståelse. Språk og kultur går veldig hånd i hånd, sier Hilde.

Spørsmål om praktikantplassene kan rettes til Tor Sara, daglig leder i Ruijan Kaiku. Søknad og CV sendes til tor@ruijan-kaiku.no innen 30. april 2022.