Ti år siden «Mål og meining»

Regjeringa lovte å arbeide for kvensk ukesavis. Nå er det snart 10 år siden Stortingsmelding nr. 35, 2007–2008: Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet ble lagt fram. Under punkt 10.3.2.8 i meldinga står det: «Tiltak innanfor kultur- og mediesektoren: Det har elles vore arbeidt med å leggja til rette for at den einaste kvenskspråklege … Fortsett å lese Ti år siden «Mål og meining»