Utvalget ber kommunen gi Finnekapell-garanti

Kan gi støtte til lokale tiltak for kvensk språk og kultur.