Vedtok retningslinjer for Kvenfolkets dag

Tar ansvar for den offentlige feiringen av Kvenfolkets dag.