Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Nordreisa har vedtatt kommunale retningslinjer for den offisielle markeringen av Kvenfolkets dag. – For meg var det riktig og viktig at retningslinjene for både 17. mai, samenes nasjonaldag og kvenfolkets dag er mest mulig lik. Sånn ble det, sier ordføreren.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I 2020 vedtok formannskapet i Nordreisa kommune flaggreglementet for å kunne heise kvenflagget 16. mars. Nå har kommunestyret i møte 15. september vedtatt egne retningslinjer for markering av Kvenfolkets dag. Det går fram av møteprotokollen.

I vedtaket går det fram at Nordreisa kommune skal være ansvarlig for den offentlige feiringen av Kvenfolkets dag i kommunen. Det ble også nedsatt en komité som består av ordfører (leder), ordfører i Barn- og unges kommunestyre og en kommunestyrerepresentant som velges etter hvert valg. I tillegg har Nordreisa sokn, Nordreisa same- og kvenforening og Halti kvenkultursenter hver sin plass i komiteen. Kulturvirksomheten er valgt som komiteens sekretariat.

Videre heter det at komiteens oppgaver er å koordinere feiringen, finne taler for dagen, booke kulturelle innslag, lage program og markedsføre arrangementet. Fjerde og siste punkt i vedtaket er at Nordreisa kommune skal sette av årlige midler til markeringa.

Behov for struktur

Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll, som også var forslagsstiller i saken, sier til Ruijan Kaiku at hun ønsket like retningslinjer for alle de tre dagene:

– Nordreisa kommune har i lang tid hatt retningslinjer for markering av 17. mai og valg av komite. For meg var det riktig og viktig at retningslinjene for både 17. mai, samenes nasjonaldag og kvenfolkets dag er mest mulig lik. Sånn ble det, sier hun.

Behovet for struktur var nødvendig, ifølge ordføreren.

– De siste årene har markeringen av samenes nasjonaldag og kvenfolkets dag blitt større og større. Forventningene og arbeidsgruppene vokste proporsjonalt. Det ble behov for strukturering av arbeidet. Saken har vært politisk behandlet i både oppvekst- og kulturutvalget, formannskapet og kommunestyret, sier Nyvoll.