Vegvesenet: Kan ikke sette opp skilt før navna er vedtatt

– Kommunen har ansvar for å vedta skrivemåten