Inger Birkelund oon Kvääniteatterin prošektijohtaja ja produsentti. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Et enstemmig fylkesråd vil inn på eiersiden i Kvääniteatteri AS.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har i møte av 31. mai vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune skal inn på eiersiden i Kvääniteatteri AS sammen med kommunene Nordreisa, Alta og Vadsø. Saken skal sluttbehandles i fylkestinget 21. juni.

Dersom fylkestinget vedtar tilrådningen fra fylkesrådet, kommer fylkeskommunen til å kjøpe 65 aksjer á 1000 kroner og innarbeide driftsfinansiering i budsjettforslaget for 2023. En forutsentning er imidlertid at «staten følger opp med driftstilskudd til Kvääniteatteri AS på linje med andre tilsvarende institusjoner.»

Ved en eventuell oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, legger fylkestinget til grunn at aksjeposten fordeles mellom Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Det går fram av fylkesrådets vedtak.

Begynner å løse seg

Ruijan Kaiku snakket med prosjektleder og produsent i Kvääniteatteri, Inger Birkelund, i forkant av fylkesrådsmøtet. Hun var fornøyd med administrasjonens innstilling til fylkesrådet, og sa at fylkeskommunen har vært viktig for Kvääniteatteri hele veien.

– Troms og Finnmark fylkeskommune, og først tidligere Troms fylkeskommune, har hele tiden har bidratt med finansiering både av forprosjekt og etableringsprosjekt, men har også gitt oss utrolig mye faglig bistand og gode diskusjoner og drøftinger. Det har vært viktig i prosessen, sa Birkelund.

– Nå begynner vi å få et klarere bilde av hva Kvääniteatteri skal være, og det er ikke minst for at fylkeskommunen har bidratt faglig på mange måter, sa hun.

– Status i dag er at Nordreisa kommune som vertskommune allerede i desember vedtok i kommunestyret at de går inn som eiere i Kvääniteatteri. Siden har Alta kommune og Vadsø kommune i løpet våren gjort vedtak om medeierskap. Det er vi veldig glad for, vi trenger eiere også fra den nordligste delen av fylket, sa prosjektlederen.

– Nå skal fylkesrådet behandle det, og de har innstilt positivt; at de ønsker å gå inn som eiere. Så nå begynner det å løse seg, sa Birkelund.