Hverken leder i Kvensk Finsk Riksforbund Bjørnar Seppola (t.v), leder i Norsk-finsk forbund Raija Nakken (bak) eller avtroppende kvenforbundsleder Kai Petter Johansen fikk det de hadde søkt om. Her fra Lagtingssalen på Stortinget den 1. juni i fjor. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Det gikk ikke helt som de kvenske interesseorganisasjonene hadde håpet på da de søkte om driftstilskudd for 2024.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kulturdirektoratet har nå fordelt driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter for 2024.

Av vedtakslista framgår det at ingen av de kvenske organisasjonene fikk det de hadde søkt om. De hadde søkt om til sammen 7 159 500 kroner og fikk bevilget en samlet sum på 3 937 000 kroner. Det vil si at samlet bevilgning utgjør cirka 55 prosent samlet søknadssum.

Kvensk Finsk Riksforbund søkte om 2 040 000 kroner, og ble tildelt 300 000 kroner. Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto fikk 237 000 kroner bevilget, av en søknadssum på 910 000 kroner.

Kvenenes største organisasjon, Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, fikk en bevilgning på 3 400 000 kroner. Dette etter å ha søkt om 4 185 000 kroner.

Kven Østlandet/Etelä norjan kväänit hadde søkt om 24 500 kroner, men fikk avslag.

Her er hele oversikten: