Ingen av virus-tiltakene er til hinder for å pynte seg på 17. mai, og da er kvendrakten selvskreven. Norske museer oppfordrer folk til å markere nasjonaldagen på nye og oppfinnsomme måter, og etterpå dele sine opplevelser på portalen minner.no. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

I et felles prosjekt vil museer over hele landet samle folkets 17. mai-feiring.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vi vet at det i år må bli en annerledes nasjonaldag. Blant annet blir det ingen av de tradisjonsrike 17. mai-togene, eller de populære samlingene til kaffe og kaker ved landets mange skoler og grendehus.

Derimot utfordres folk til å markere dagen på nye og oppfinnsomme måter, og det vil norske museer høre mer om. De inviterer oss alle til å dokumentere vår 17. mai, nemlig både hvordan dagen vanligvis har vært, og hvordan den ble i dette uvanlige året.

«Bidragene vil gi et verdifullt tidsbilde – et reservoar av fortellinger bevart i museenes samlinger,» heter det i ei felles pressemelding fra museene, utsendt inneværende uke.

Kampanjen er som nevnt et samarbeid mellom museer over hele landet, også med den begrunnelse at nasjonaldagen arter seg ulikt fra sted til sted og fra person til person. Museene skriver at de enkelte museene vil gi innsamlingen lokal tilknytning, spre informasjon og formidle via nettsider og sosiale medier.

«Innsamlingen skjer gjennom portalen minner.no. Her kan alle som ønsker, dele fortellinger, fotografier eller film. Den som deltar kan velge om bidraget skal publiseres på nettstedet, slik at alle kan se det, eller være bare for forskning,» meldes det.

Museene håper også at barn, voksne og eldre kan hjelpe hverandre ved eventuelle tekniske utfordringer, slik at de som vil være med får deltatt. Alle fortellinger er verdifulle, minner de om.

Innsamlingen foregår på denne nettadressen: https://minner.no/tema/17mai2020, og vi tar med at innsamlingen koordineres av Samtidsnett. Ansvarlig for arkivering og publisering på minner.no er Norsk Folkemuseum. Dersom du lurer på noe, her er kontaktinformasjonen:

Samtidsnett: Svein Gynnild, Stiftelsen Lillehammer museum (epost; samtid@maihaugen.no, telefon; 934 42 861)

Norsk Folkemuseum: Audun Kjus (epost; audun.kjus@norskfolkemuseum.no, telefon; 400 23 558)