desemberleder

desemberleder desemberleder2014

Ruijan Kaijussa oon tänä vuona ollu monta raskasta uutista ja nekroloogii. Met olema menettänheet monta resurssipersoonaa, kielen puhhuujaa ja kulttuuripersoonaa: Alf Nilsen-Börsskog, Hans Kristian Eriksen, Olav Beddari, Solgunn Hesjevoll ja Dagny Olsen olthiin vahvoi kainulaisten ja ruijansuomalaisten kielen ja histoorian puolesta puhhuujiita. Kiitos kaikesta!
Ruijan Kaijussa oon kans kirjoitettu paljon kielen kuolemasta ja kunka kainun kielen puhhuujiitten määrä laskee vaaralisen noppeesti. Joku meinaa ette kielen puhhuujiita oon piian tyhä 500 henkkee. Ko yksikhään lapsi ei opi sitä äitinkielenä se oon sikkari ette kuoleman vikatet ođottaa kainun kieltä tyhä muutaman mukan takana.

Olema kans kirjoittanheet siitä kunka huonosti kainulaisten organisasuunit, institusuunit ja prosektit saađhaan rahhaa. Olema kysynheet  miksi kainulaiset oon niin näkymättömät sekä viranomaisten ette muun väjen silmissä mutta emmä ole saanheet tähään selkkeetä vastausta.

Kaikki ei kuitenkhaan ole pelkkää murhetta. Oon olemassa valopunktiiki!
Finmarkun ja Tromssan fylkinkomuunit oon päättäneet tukkeet vaatimusta ette kainun kielen statuksen nostethaan Europan kielisopimuksen ylemälle tasale. Kainulaiset oon sopinheet ette 16. marsikuuta oon kainulaisten merkkipäivä.  Nuoret kainulaiset pelathaan iloisen musiikkivideon. Oon olemassa nuorii kainulaissii opphaita jokka muistelhaan kainulaisista toisile nuorile, ja het opiskelhaan kieltä ja oon aktiiviset politiikassa ja organisasuuniissa. Ensimmäiset kainun kielen oppikirjat oon tulheet ulos ja gramatikkirjan oon saatu painosta. Kainulaiset nävythään staatin budjetissa. Kainun paikannimmii näkkyy tien varsila Finmarkussa ja Tromssassa. Ja ko syksylä ko Tromssassa oli kainun kielen elästyttämisseminaari se tuntui ette ihmisilä oon halu ottaat kielen takaisin.

Se oon kuitenki sikkari ette haasteita riittää ensi vuonaki. Met häyđymä muistuttaat viranomaisile ette het ei unheeta velvolisuuksia. Tarvittema enämen resurssii ja kieliappuu. Oonko hallitus aivan unheettannu oman seittemän vuotta vanhaan lupauksen mikä oli kirjattu mellinkhiin Mål og meining? Het luvatthiin selvittäät kunka Ruijan Kaijusta tehđhään viikkoaviisi. Vanhaa hallitus ei pitänyt lupausta eikä uusikhaan luppaa mithään. Pelkkii pumpulipuhheita?

Amerikkalainen studentti Elizabeth Verrill oon kirjoittannu masterin missä hän mm. hunteeraa kunka eriarvoisesti Ruijan viranomaiset kohđelhaan kainulaissii ja saamelaissii. Ruijan kuningas pyysi vuona 1997 antheeksi saamelaisilta norjalaistamispolitikkaa mutta ei pyytäny antheeksi muilta minoriteetiilta. Verrill ei saata ymmärtäät miksi staatila oon empatiaa yhđele mutta ei toisile.

Toisena joulupäivänä tullee vuođen jouluskenkki, laulu «Jeg vil være en kven» minkä  kainulaiset ja ruijansuomalaiset artistit ja monet muut nuoret ja raavhaat yhđessä Tromssan ordföörerin kans oon laulanheet. Annama tämän ilon tarttuut ja näkkyyt ensi vuona!

 

 

_________________________________

Ikke fullt så ille

Årets Ruijan Kaiku har på mange måter vært preget av dysterhet og nekrologer. Vi har i året som har gått mistet flere viktige ressurspersoner, språkbærere og kulturpersoner. Alf Nilsen Børsskog, Hans Kristian Eriksen, Olav Beddari, Solgunn Hesjevoll og Dagny Olsen har alle bidratt sterkt til å sette kvenene og norskfinnene, og ikke minst språket og historien, på kartet. Takk for alt!

Ruijan Kaiku har også skrevet sider opp og sider ned om språkdød, og hvordan tallet på kvenske språkbrukere synker faretruende raskt. Det sies at det i dag kun er rundt 500 personer som «bruker» språket, og siden det ikke finnes barn som vokser opp med kvensk som morsmål, henger dødsdommen over det kvenske språket som en nykvesset giljotin.

Avissidene har også vært fylt med konstateringer om manglende bevilgninger til kvenske organisasjoner, institusjoner og prosjekter. Vi har spurt oss selv gang på gang om hvorfor kvenene ser ut til å være usynlige for både myndighetene og befolkningen ellers. Noe entydig svar på dette har vi ikke fått.

Men alt er ikke bare sørgelig. Det finnes lyspunkter!
Fylkeskommunene i Finnmark og Troms har nå gitt enstemmig sin støtte til heving av kvensk til nivå III i det europeiske språkcharteret. Kvenene har samlet seg om, vedtatt og feiret markeringsdag 16. mars. Unge kvener går sammen om å spille inn musikkvideo for å fremme det kvenske. Vi har fått kvenloser og de studerer kvensk og er aktive politisk og i organisasjonsliv. De første lærebøkene i kvensk er kommet ut, og vi har endelig også fått en egen grammatikkbok på plass. Kvenene fikk i år for første gang egen post på statsbudsjettet. Og ikke minst så dukker kvenske stedsnavn stadig opp på nye skilt langs veiene i Troms og Finnmark. Og under høstens revitaliseringsseminar i Tromsø virket det som om det var sterk vilje til å stå sammen for å revitalisere språket. Blant annet!

Selv om mye positivt har skjedd dette året, er det også tydelig at vi har mange utfordringer i året som kommer. Vi må stå sammen og jobbe videre for at myndighetene følger opp sine forpliktelser ovenfor kvenene i forholdt til ressurser og styrking av språk. Har regjeringen fullstendig glemt lovnaden om satsning som ble vedtatt av Stortinget gjennom stortingsmeldinga Mål og mening for snart syv år siden? Har de glemt at Stortinget blant annet lovet å bevilge midler slik at Ruijan Kaiku kunne bli ukesavis? Til nå har lite blitt gjort i den saken, og kulturministeren ville heller ikke love at forpliktelsene oppfylles med det første. Man kan jo undres på om dette kun var fine ord på papir.

Den amerikanske studenten Elizabeth Verrill har skrevet en mastergradsoppgave hvor hun blant annet peker på de norske myndighetenes forskjellsbehandling av kvenene i forhold til samene. Hun sier at hun er forundret over hvordan den norske kongen i 1997 ba samene offisielt om unnskyldning i forbindelse med fornorskningen og myndighetenes behandling av samene som gruppe, men lot kvenene og de andre minoritetsgruppene være utenfor – en underlig mangel på ekte empati fra statens side som er vanskelig å forstå, skriver Verrill.

Andre juledag kommer årets julegave med sangen hvor kvenske og norskfinske artister, voksne kvener og ungdommer med ordføreren i Tromsø synger:  «Jeg vil være en kven». La oss bli inspirert av dem og jobbe sammen for at det kvenske blir mer synlig i året som kommer.