Kvænangen kommune er blant kommunene som skal markere Kvenfolkets dag. – Det ligger inne som tiltak i kommunens årshjul, opplyser ordfører Eirik Losnegaard Mevik. (Kuva: Arne Hauge)

 

Det store flertall av kommuner i Troms og Finnmark skal ikke markere Kvenfolkets dag i 2022. Kun hver femte kommune sier at de planlegger markering. 

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku gjorde for en tid tilbake en henvendelse til alle ordførere i Troms og Finnmark for å sjekke hvor mange kommuner som planlegger å flagge med kvenflagget den 16. mars, og hvor mange som planlegger å markere Kvenfolkets dag i kommunal regi.

I skrivende stund har 75 prosent av de spurte gitt tilbakemelding, hvorav 15 kommuner fra gamle Troms og 14 kommuner fra gamle Finnmark.

På spørsmål om hvor vidt kommunen skal markere Kvenfolkets dag har 72 prosent av de som har svart sagt at kommunen ikke skal markere dagen, 7 prosent har svart at kommunen skal delta på/støtte opp om ekstern markering og 21 prosent har sagt at de skal markere dagen.

Blant svarene er flagging ikke regnet som «markering.» Ruijan Kaiku lager en egen sak med oversikt over antall kommuner som planlegger å flagge med kvenflagget den 16. mars.

(Saken fortsetter under bildet)

Manglende tradisjon og engasjement

I tillegg til forannevnte spørsmål til ordførerne, ba Ruijan Kaiku om en kommentar fra dem som ikke planlegger å flagge eller markere dagen. Blant svarene som går igjen er manglende tradisjon, bevissthet og lokalt engasjement.

– Manglende bevissthet og tradisjon, og få som etterspør, så her kan vi bli mye bedre i framtiden, kommenterer ordfører i Dyrøy kommune, Marit Alvig Espenes.

Ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal, sier det ikke handler om motvilje. – Det er ikke motvilje eller motstand mot å markere. Vi befinner oss helt sør i gamle Troms, og engasjementet for det kvenske har ikke vært stort.

– Båtsfjord kommune har ikke tradisjon for markering av Kvenfolkets dag, sier ordfører Lone Johnsen.

Heller ikke Lebesby kommune skal markere dagen. – Vi har ikke hatt tradisjon for markering eller flagging, opplyser ordfører Sigurd K. Rafaelsen.

Planlegger markering

Nordkapp kommune er blant kommunene som skal markere dagen. Det opplyser varaordfører Tor Harald Mikkola.

– I vår kommune blir det markering av Kvenfolkets dag. Det blir gudstjeneste, filmvisning av «Det hemmelige språket», kaffe og kaker med underholdning, utstilling om forfatter Idar Kristiansen, besøk av Kvensk institutt, og det vil komme mer på programmet.

I Nordreisa blir det også markering. – Nordreisa kommune vil markere kvenfolkets dag og er godt i gang med planleggingen, opplyser ordfører Hilde Anita Nyvoll.

For ordfører i Kvænangen kommune, Eirik Losnegaard Mevik, er markering nærmest en selvfølge. – Kommunen skal feire. Det er under planlegging og ligger inne som tiltak i kommunens årshjul, opplyser Mevik.