På mange plan er Katriina Pedersen sentral i arbeidet med å styrke kvensk språk og kultur. Hun ble den første vinneren av prisen Årets kven. (Foto: Arne Hauge)

 

Årets kven 2021/2022 heter Katriina Pedersen (37).

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

«Samlet har Katriina Pedersen, med sin kompetanse og synlighet, gjort en uvurderlig innsats for å øke bevisstheten om kvener på en positiv måte, og for å styrke samarbeid og kvensk språkkunnskap i og utenfor de kvenske miljøene i 2021. En god ambassadør for kvenene og en verdig vinner», heter det i en felles uttalelse fra arrangøren av prisen «Årets kven.»

Prisen deles ut i et samarbeid mellom Ruijan kvääniliitto, Ruijan Kaiku og Kvääninuoret, i den hensikt å bidra til økt stolthet over det å være kven. Som årets kven 2021-2022 mottar Katriina Pedersen nå en stor takk for sin innsats, i tillegg til heder og ære og en pengepremie på kroner 5 000. I sin begrunnelse skriver arrangøren blant annet følgende:

I beste sendetid

«Katriinas kompetanse innenfor kvensk språk og kultur er anerkjent og etterspurt innenfor alle deler av det kvenske miljøet, men også utenfor det kvenske miljøet og på et nasjonalt plan. Det gjør at media gjerne kontakter Katriina og hun har ofte dukket opp i aviser og på sosiale media når kvenske forhold skal omtales. I 2021 deltok Katriina på Eides Språksjov på NRK1 i beste sendetid. Det er noe som vil huskes i de kvenske miljøene i lang tid og er, ikke minst, noe som miljøer utenfor det kvenske samfunnet har lagt merke til. Hun strekker seg langt for å kunne bidra med sin kunnskap.»

Det ble lagt merke til da Katriina Pedersen dukket opp på Eides språksjov. Sendingen gikk andre juledag 2021. (Skjermbilde fra NRK)

Katriina Pedersen jobber for Kvænangen Språksenter, hvor hun blant annet har holdt kvenskundervisning i skole og kvenske arrangement i barnehager. Hun har undervist i grunnkurs i kvensk for UiT, og hun har formelt og uformelt samarbeid med andre kvenske institusjoner, privatpersoner og organisasjoner. Katriina er blant annet nestleder i kvensk Språkting og sitter i flere av de arbeidsutvalgene i NKF som har bidratt til å levere inn høringssvar og rapporter nasjonalt og internasjonalt. Arrangøren skriver:

Sentral i arbeidet

«Hun har det siste året hjulpet til med gjennomføringen av flere prosjekter for kvenungdom og voksne i og utenfor Norge og vært sentral i arbeid med nordisk kvensk kunstutstilling, samarbeidet med Kventeateret, og hun har vært en naturlig rådgiver i og utenfor arbeidstid for mange som jobber med kvenske saker og som har spørsmål og utfordringer. Katriina har slik vært sentral i arbeidet med å styrke kvensk språk og kultur på mange plan i 2021. Gratulerer! Onnea!»

Vi tar med at dette er første gang prisen deles ut, hvor man fra statuttene kan lese at den skal bidra til positiv oppmerksomhet ved å hedre mennesker som gjør en ekstra innsats for kvener, eller har bidratt til å gjøre kvensk språk, kultur og identitet kjent og relevant i Norge blant kvener og ikke kvener. Kvener som gjør seg bemerket på andre områder i samfunnet kan og motta prisen.

Som håndfast bevis på at Katriina Pedersen er Årets kven for 21/22, har Astrid Jacobsen fra Heilo illustrasjon laget dette diplomet. Laget på bestilling fra arrangøren representerer det illustratørens personlige tolkning av årets vinner. (Foto: Heilo illustrasjon)