– Veldig bra å få Thomas med på lag, sier Daglig leder Riitta Leinonen. Det var i vår at Thomas Båhl ble ansatt ved Storfjord språksenter som kvensk språkmedarbeider. (Foto: Arne Hauge)

 

Det har vært i stilleste laget på kvensk-fronten ved Storfjord språksenter. Nå blir det kjærkommen endring.  

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var i mai i år at de fikk inn kvensk forsterkning ved Storfjord språksenter i Troms. Da ble skibotningen Thomas Båhl ansatt. Som kvensk språkmedarbeider.

– Foreløpig har det gått mest i å sette seg inn i jobben og bli kjent med folk, sier Båhl, som bekrefter at han ser fram til en innholdsrik høst.

Det samme gjør sjefen for Båhl og hans kolleger, daglig leder Riitta Leinonen.

Aller først ute

– Nå har vi i en kyndig medarbeider som gjør at vi får større styrke på kvensk. Det betyr mer aktivitet framover, lover den daglige lederen.

Han er lærerutdannet og mestrer finsk språk. En særdeles ettertraktet kombinasjon innenfor det kvenske, og valget falt på en jobb ved språksenteret på hjemstedet. (Foto: Arne Hauge)

Senteret ligger altså i Skibotn, og jobber for å styrke så vel kvensk og finsk som samisk. De var i sin tid Norges første flerspråklige språksenter, og fordi Leinonens ansvar naturligvis er spredt på flere språk og mange ulike oppgaver, omtaler hun det som svært positivt at de nå har fått inn noen som bare har ansvar for det kvenske.

I november blir det Kvensk språkuke i Storfjord, og i mellomtiden også annen kvensk satsing rettet mot store og små. Båhl beskrives for øvrig som et ekte grensebarn, nordlig og trekulturell, og de språklige forutsetningene er på plass.

Kan undervise

– Kvensk kjenner jeg litt til fra før, og siden jeg kan finsk blir det enklere å forstå. Det er nyanseforskjeller, med det går greit, sier språkmedarbeideren, som har finsk mor fra Tampere sør i Finland og samisk far fra Karesuando-traktene. De to møtte hverandre på 70-tallet, på hotellet i Kilpisjärvi hvor hun jobbet.

– Hun skulle egentlig ikke være så lenge, men er fortsatt her i Storfjord, sier Båhl.

Med på kjøpet har senteret også fått inn solid pedagogisk kompetanse. Han er nemlig lærerutdannet.

For daglig leder Riitta Leinonen er det en stor lettelse at senteret nå blir sterkere på kvensk. (Foto: Arne Hauge)

– Det kommer veldig bra med når man skal prøve å revitalisere. Særlig når målgruppen er alt fra barnehagebarn som skal lære sine første kvenske ord, til godt voksne som er usikre på om de tør å si høyt de ordene de kan, sier Leinonen.

Barna liker kvensk

De satser særlig på elementære ting, såkalt lavterskeltilbud. Språkspill og språkbingo er to av dem.

– Satser Storfjord inn mot barnehage og skole, slik de gjør i kommuner som Nordreisa og Porsanger?

– Ja da, det gjør vi. Helt klart, bekrefter den nye språkmedarbeideren.

– Vi har allerede hatt en del aktivitet inn mot barnehage som jeg har rukket å være med på, og jeg syns det er interessant. Barna er engasjerte, og de husker godt det de lærer. De er veldig på, for å si det sånn. Noe som også er positivt med tanke på interessen for å fortsette med kvensk senere, sier språkmedarbeideren.