Frank Jørstad. (Foto: Reiulf Grønnevik/Altaposten)

 

Skal i tykt og tynt lede Kvääniteatteri – Kventeateret.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Frank Jørstad er den nye sjefen, sa tidligere regionvegsjef Torbjørn Svane Naimak under den fysiske og digitale lanseringen av Kvääniteatteri onsdag 19. mai i år. Naimak er styreleder for teateret, og sa seg svært fornøyd med å ha funnet en teatersjef som både er i stand til å føle på det kvenske, og som har svært allsidig bakgrunn både fra teater og film. Den nye teatersjefen sa det slik:

– Det å være sjef for et teater som starter opp i 2021 er en utfordring, men også en stor mulighet. Det å lage et helt nytt teater åpner for muligheter. Svarene har vi ikke, men vi har mange tanker rundt det, sa Jørstad, på et arrangementet som fant sted i UiT’s museumssal i Tromsø.

Kvensk på scenen

Som navnet antyder er Kventeateret tuftet på kvensk språk og kultur og identitet, og her, sa Jørstad, er det viktige å finne de historiene som er spennende å fortelle.

– Det å få høre kvensk som scenespråk, mener vi, vil øke viktigheten for språket. Det blir hørbart for mange og vil forhåpentligvis gi en sterkere identitet, sa han, og trakk paralleller til andre regionale teatre som har løftet nordnorsk språk og samisk språk.

– Teater er også en god ide hvis man skal bevare og videreutvikle en kultur, viste Jørstad til, og minnet om at utrolig mange yrkesgrupper er inne i god teaterdrift. Fra forfattere og komponister, til snekkere og skuespillere. Derfor er folkene bak teateret opptatt av å bli kjent med alle som har lyst å jobbe med det kvenske, noe de blant annet skal gjøre gjennom nysatsingen «Kvenakademiet.» Her inviterer de inn kvenske kunstnere, med det for øyet å utforske mulig samarbeid.

Har gode venner

Første forestilling er allerede i produksjon. Arbeidstittelen er «Det usynlige folket», premiere etter planen høsten 2022, der målet er å gjøre det usynlige synlig.

– Også Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport skal vi lage noe på. Straks vi får den i hendene starter arbeidet, sa teatersjefen, som viste til mange gode «venner» i arbeidet. Universitetet i Tromsø jobber med å etablere en bachelor i scenekunst, her vil samarbeidet med Kventeateret antas å bety mye for studentene. Både under selve studiet og som mulig framtidig arbeidsplass. Fra 2022 forventes de å være i gang med sin nye utdanning.

– Vi starter nå, og bygger sten for sten for et teater for hele Nord-Norge og for hele Norge, sa Jørstad, som også har fått innspill fra internasjonalt hold. Om samarbeid. Hålogaland teater og Det samiske nasjonalteateret Beavvás er også inne på samarbeidssiden, det samme er Dramatikkens hus i Oslo. Dette fordi det trengs folk som kan skrive kvenske fortellinger, på kvensk, klargjorde teatersjefen.