Nuoret arkkitektit Hanna Johansson (Kööpenhamina), Filip Lipinski (Kööpenhamina), Andrea Baresi (Milano) ja Juráš Lasovský (Kööpenhamina) voitethiin Mettä-Suomen uuđen museuumin plaanakonkuransin. Palkintosumma oon puoli miljoonaa kruunuu. KUVA: BIRGER NESHOLEN

 

Skogen går inn og ut av bygningen. Det er lyst, romslig og robust.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Juryen hadde bestemt seg allerede før jul, men først 22. januar ble vinneren offentliggjort på et arrangement i Svullrya i Grue.
Juryen la vekt på gjennomførbarhet, arkitektonisk kvalitet og miljøløsninger. Bygget skal gi assosiasjoner til det skogfinske, det skal være funksjonell og fleksibel. Bygget skal være mulig å føre opp innenfor realistiske økonomiske rammer.
Det kom inn 203 konkurranseutkast fra 17 land, mest fra Norge (79), Danmark (46), Finland (26) og Sverige (16), men også fra land som Spania, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, USA og Canada.

Både praktisk og poetisk
Juryen var enstemmig i at forslaget «Finnskogens hus» var det som fylte kriteriene best.
Bak forslaget står en gruppe av fire unge arkitekter: Hanna Johansson (København), Filip Lipinski (København), Andrea Baresi (Milano) og Juráš Lasovský (København), opprinnelig fra Sverige, Tsjekkia og Italia.
– Prosjektet viser en overbevisende tolkning av stedet, tomten og Finnskogens kultur, og har en god planløsning. Kvalitetene knytter sted og arkitektur sammen på en god og særegen måte. Planen er arealbesparende og effektiv, og samtidig robust og fleksibel. Planens organisering fremstår hensiktsmessig og naturlig. Prosjektet henvender seg fint mot landskapet og situasjonen rundt, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen mener at vinneren viser virkelig innlevelse i den skogfinske kulturen og hva et skogfinsk museum skal være.
– Det har en letthet og en positivitet i seg som man ønsker å trekke med seg i den videre utformingen. Prosjektet viser en vakker og poetisk fortolkning av skogen i overgangen mellom inne og ute, roser juryen.

Søker midler
– Ja, det er et bygg som gjør en glad, sier direktør Dag Raaberg i Norsk skogfinsk museum.
– Søyleskogen som går gjennom hele bygget gir en fin opplevelse. Samtidig hadde gruppa løst rombehovet veldig effektivt. Og dette er relativt enkelt å bygge, og vi vil få et fleksibelt bygg der vi kan ha utstillinger og arrangement.
Styringsgruppa for det nye museumsbygget skal diskutere videre framdrift og søke midler til bygging. De skal møte den nye kulturministeren snarest mulig, og håper at det ordner seg slik at bygget kommer inn i statsbudsjettet for 2019.

Flere premierte forslag
De øvrige konkurranseutkastene som juryen satt pris på var «Den Skogfinske (H)ånd» og «Skogstjernen» som fikk delt 3. plass og 200.000 NOK hver. Prosjektet «Røyk» ble innkjøpt og fikk 100.000 NOK, mens «Staur og Rug» fikk hedrende omtale.
Både vinnerne og de som fikk delt 3. plass er alle etablert i København.

 

Voittajaehđotus «Mettä-Suomen talo» ulkoapäin. Mettä jatkuu sisäle ja talo melkkein jatkuu methään. KUVAT: JOHANSSON, LIPINSKI, BARESI ja LASOVSKÝ

«Mettä-Suomen talo» sisältä. Jury praamasi hyvvää areaaliratkaisuu ja kunka hyvä ymmärrys voittaajajoukola oon mettäsuomalaisesta kulttuurista.