Administrasjonen i Vadsø kommune mener det er penger å spare på å flytte elevene inn til byen. Her er kvenmonumentet i Vadsø sentrum. (Kuva: Arne Hauge)

 

I en kommentar til saken om pekefingeren fra Landslag for nærmiljøskolen, sier kommunalsjefen at det samlede aktivitetsnivået i kommunen må reduseres betydelig i årene framover.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Vadsø kommune ved Grethe Pleym, kommunalsjef Oppvekst og Levekår, ble forelagt saken «Lovpålagte prosedyrer er ikke fulgt» , med mulighet for å komme med en kommentar. Det gjelder en henvendelse Landslag for nærmiljøskolen (LUFS) har gjort til Vadsø kommune, der det rettes en pekefinger til administrasjonens forslag om nedleggelse av oppvekstsenteret i Annijoki/Vestre Jakobselv.

Kommunalsjefen skriver i en e-post til Ruijan Kaiku at Vadsø kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og at det samlede aktivitetsnivået i kommunen må reduseres betydelig i 2023 og årene framover.

«Kommunedirektøren har ansvar for å legge fram et budsjett som er i henhold til de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Med bakgrunn i barnetallsutviklingen, de demografiske og økonomiske rammebetingelser, har kommunedirektøren foreslått at det gjennomføres strukturendringer på grunnskoleområdet som kan gi langsiktig økonomisk effekt, forutsigbarhet og som sikrer god kvalitet i opplæringen for alle elevene i kommunen», skriver hun.

Kommunestyret skal behandle administrasjonens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, i møte den 15. desember. Det er her oppvekstsenterets skjebne skal avgjøres, noe LUFS mener er en lovstridig måte å gjøre det på.

«Dersom kommunedirektørens forslag til kutt på grunnskoleområdet vedtas, vil formaliteter og prosesskrav knyttet til endring i skolestruktur gjennomføres i henhold til bestemmelser i lov og avtaleverk», avslutter Pleym.