Ordet hukka i stedsnavn betyr ulv. (Foto: Illustrasjonsfoto fra arkiv)

 

Bestanden av ulver vokser stadig i Finland. Det kan være godt nytt for andre skandinaviske ulver. 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Det viser nye tall fra Rovdata, en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA). De jobber blant annet sammen med viltforskere og forvaltningspersonell i Finland om overvåking av ulv.

Mer ulv og mer spredt

De ferskeste tallene viser nemlig at det har vært en 16 prosent økning i antall flokker ulv i Finland, i tillegg til en økning på 23 prosent i antall par. Denne økningen har skjedd fra fjorårets vinter til i år.

– Overvåkingen i Finland viser at ulvebestanden i landet er i vekst. Fordelingen av ulv i landet er også endret. Mens det tidligere var et høyere antall ulverevir i øst, nær grensen mot Russland, finner vi nå en større andel av bestanden i vestlige deler av Finland, forklarer seniorforsker Øystein Flagstad i Rovdata til Forskning.no.

Kan immigrere til naboene

NINA meldte tilbake i 2017 om forskning som avdekker ekstrem innavl blant skandinaviske ulver. Den ferske veksten av ulver i Finland kan dermed føre meg seg gode nyheter for den innavlede skandinaviske ulvebestanden, som er avhengig av immigranter som etablerer seg og får ulvevalper.

– Data på antall immigranter til Skandinavia de siste ti årene kan tyde på at veksten i Finland har stor betydning for hvor mange ulver som vandrer inn til Sverige og Norge. De siste fem årene, 2016–2020, har hele 14 immigranter fra øst blitt registrert i Skandinavia. I femårsperioden før, 2011–2015, da bestanden i Finland var lavere, var det bare fire, forklarer Flagstad.