Illustrasjon: Wilfred Hildonen

 

Ruijan Kaikus leder for april 2021. Kvensk oversettelse lengre ned.

 

For tidlig for nasjonen?

I Ruijan Kaikus hektiske dekning av begivenhetene den 16. mars i år, endte vi ved en anledning med å skrive kvenenes nasjonaldag i stedet for det mer innarbeidete kvenfolkets dag. Selv om formuleringen virket å være grei for det store flertall av våre lesere, fikk vi reaksjoner på at det burde vi ikke skrive.

Spørsmålet er derfor om kvenene kan og bør omtale dagen sin også som en nasjonaldag? Slik at det snart kan bli både stuerent og valgfritt å si kvenenes nasjonaldag og kvenfolkets dag.

Selv om vi sier ja til en eventuell debatt om saken, er det greit å minne om at dette hjulet er funnet opp før. I dag heter det nemlig ikke kun samenes nasjonaldag, men valgfritt også samefolkets dag.

Store statlige instanser som Regjeringen og NRK målbærer i dag valgfriheten, og da sistnevnte i februar 2018 skrev om saken, støttet de seg blant andre til Språkrådet. Det er lett å anta at bruken av ordet nasjon forutsetter en egen nasjonalstat, men nasjon betyr ganske enkelt kun en gruppe mennesker med felles historie, kultur og språk, minnet NRK om:

«Nasjon blir brukt i begge betydninger. Nasjon knytter seg både til det å ha identitet som folk og det å være et land eller en stat», siterte de Språkrådets seksjonssjef Daniel Ims.

Ruijan Kaiku har etter alt å dømme sine ord i behold, dersom vi alternativt omtaler kvenfolkets dag som kvenenes nasjonaldag. Likevel kommer du neppe til å se det ofte i våre spalter, fordi vi enn så lenge velger det som kjennes mest naturlig; kvenfolkets dag.

På sikt håper vi derimot at ordet nasjonaldag vil føles mindre kunstig, slik at også vi kan si som Ole Brumm: Ja takk, begge deler. For øvrig vår holdning i de fleste tilfeller hvor kvener diskuterer ulike varianter av ord for det samme. Slik vi ser det har vi nemlig ingen ord å miste. Vi har bare ord å finne. Nasjonaldag – kansalispäivä på kvensk – er definitivt ett av dem.

 

Liijan varhainen olla oma kansa?

Ruijan Kaijula oli hoppu ko piti saađa myötä kaikki tämän vuođen 16:nen marsikuuta tapattumat, ja sillä käviki niin ette kirjoitimma ”kvenenes nasjonaldag” eli ”kvääniin kansalispäivä” sen sijhaan ette olisimma kirjoittanheet ”kväänikansan päivä” niin ko se oon ollu tavalinen. Vaikka näytti ette formuleeraus sopi usheimille meiđän lukkiijoista, saima kuitenki kansa kuula ette niin ei passaa kirjoittaat.

Kysymys kuuluuki ette saavatko ja piđettäiskö kväänit käskeet ommaa päivää kansalispäiväksi? Niin ette olis passeli ja valinanvapaa sannoot sekä kvääniin kansalispäivä ette kväänikansan päivä.

Vaikka meinaama ette se kyllä passaa diskuteerata tämän assiin ympäri, se kuiten oon hyvä kansa muistuttaat ette pyörän oon jo keksitty. Nykyäänhän käytethään nimmee saamelaisten kansalispäivä nimen saamekansan päivä vieressä.

Isot valtakunnaliset instansit niin ko hallitus ja NRK oon nykyään valinanvaphauđen puolela, ja ko viimestimainittu fepruaarikuussa 2018 kirjoitti assiin ympäri, siinä heilä oli kuurtona muun myötä ruijan kielen Kieliraati. Se oon helppo ajatella ette sannaa kansa (ruijan nasjon) passaa pittäät siinä taphauksessa ette oon olemassa oma kansalisstaatti, mutta kansa meinaa tyhä aivan yksinkertaisesti ihmisjoukkoo millä oon yhtheinen histooria, kulttuuri ja kieli, NRK muistutti.

«Ruijan sannaa nasjon (kvääniksi kansa) käytethään molemissa tarkoituksissa. Se refereeraa siihen ette oon olemassa oma maa eli staatti, mutta kansa siihen ette oon olemassa oma identiteetti kansana», NRK siteeras ruijan kielen Kieliraađïn osakunnanjohtaajaa Daniel Imsii.

Tästä näjemä ette Ruijan Kaijula oon sanat hallussa ko met käskemä kväänikansan päivää nimelä kvääniin kansalispäivä. Tuskin se kuitenkhaan ushein näkkyy tämän makasiinin saroila sillä ko met kuiten vielä piđämä sitä mikä tunttuu luonolissiimalta: kväänikansan päivä.

Toivoma ette tulleevaisuuđessa kuiten sana kansalispäivä ei tuntuis niin konstikkhaalta, niin ette metki saattaisimma niin ko Ole Brumm sannoot: Joo, kiitos, molemat. Muutoinki met ajattelemma samhaan laihiin heti aina ko kväänit praatathaan erilaisten sanavariantiitten ympäri. Met olema sitä mieltä ette meilä ei ole varraa mistanttaat yhtäkhään sannaa. Meilä oon sannoi tyhä löyđettävänä. Kansalispäivä – ruijaksi nasjonaldag – oon aivan sikkaristi yksi niistä.

Illustrasjon: Wilfred Hildonen