Alt fra studenter til jurister og beslutningstakere kan ha interesse av ei håndbok om urfolk og samfunnsliv i Arktis. Det mener folkene bak boka. (Illustrasjonsfoto: Jonathan Frantz/Tromsø internasjonale filmfestival)

 

Forskere fra Norges arktiske universitet med sentrale bidrag i Routledge-utgivelse.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Boka ser slik ut. (Foto: Forlaget Routledge)

«Både interessant og viktig at et så stort og betydningsfullt forlag som Routledge gir ut ei slik bok.»

Det sier Torjer A. Olsen om Routledge’s «Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic», fersk ute hos leserne nå. Boka gir en oversikt over situasjonen til urfolk i Arktis, og Olsen er instituttleder ved Senter for samiske studier  ved UiT Norges arktiske universitet.

«På denne måten manifesteres stillinga til urfolksforskning og til urfolk i Arktis som forskningsfelt», sier instituttlederen overfor universitetets egen nettpublikasjon.

Flere UiT-forskere med i boka. Else Grete Broderstad, professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, er en av redaktørene. Hun har også skrevet flere av kapitlene, mens juss-professor Øyvind Ravna, Eva Josefsen (førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid), samt professor Torjer Olsen har skrevet egne kapitler. Fra faktabeskrivelsen av håndboka kan vi lese dette:

«Den første delen av denne boka undersøker arktiske urfolks mangfold og inkluderer et fokus på grunnlaget for å ha det bra i storsamfunnet. Den andre delen handler om forbindelsen mellom arktiske urfolks identitet og livsgrunnlaget basert på land og ressurser. Denne forbindelsen underbygger urfolks rett til å bruke land og ressurser. Den tredje delen gir innsikt i urfolks politiske involvering fra det lokale til det internasjonale nivå, herunder retten til selvbestemmelse.»

Vi tar med at arktiske urfolk utgjør 10 prosent av 4 millioner innbyggere i arktis, og at land og ressursgrunnlag er avgjørende for arktiske urfolkssamfunn, for deres kultur og kunnskapsgrunnlag.