Allerede nå legger Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto, planer for neste år. De meldes å komme slagkraftig på banen med spreke arrangementer. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

Kvenforbundet har ingen planer om å la forbigående restriksjoner prege den langsiktige driften.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I forrige uke var Norske kveners forbund svært opptatt med den nye språkloven, framlagt av kultur- og likestillingsminister Abid Raja tirsdag 12. mai. Det knyttet seg stor spenning til de kvenske konsekvensene av den nye loven, men forbundet melder at de har flere baller i luften. Det har de bestandig, bekrefter generalsekretær Ivar Johnsen.

– Det har vi, selv om også vi merker ringvirkningene av koronasituasjonen. Møtevirksomheten er liten på den fysiske fronten, men vi har arbeidet inn nye rutiner som gjør at vi har mye interne videomøter, sier Johnsen.

Mangt et kvensk tiltak i vår og sommer er avlyst, blant annet går festivalsommeren etter alt å dømme i vasken, så forbundet har allerede løftet blikket i retning neste år.

– Vi legger planer for 2021, og planlegger å komme slagkraftig på banen med spreke arrangementer i løpet av neste år, bekrefter generalsekretæren.

– Hva kan du si om situasjonen på medlemssiden?

– Når det gjelder medlemstallet så hadde vi en klar vekst i 2019. Når det gjelder 2020 så har vi ingen tall ennå, men vi har et klart mål om å nå et firesifret medlemstall innen årets slutt, sier Johnsen.

Tallene viser at forbundet ved årsskiftet hadde 945 medlemmer, fordelt på 14 lag. Også for NKF har det av ulike grunner gått opp og ned her i verden, med så mye som 930 medlemmer ved årsslutt i 2016, og nede i 814 ved årets slutt i 2018. Og med en tilsvarende økning som den forbundet så fra i forfjor til i fjor, vil det som vi ser gå svært greit å nå målet om 1000 medlemmer ved årsslutt 2020.