Det er stadig slik at tiltak overfor barn og unge har ei høy stjerne hos dem som tildeler tilskudd til kvenske og norskfinske formål. (Illustrasjonsfoto: Anneli Naukkarinen)

 

Nye retningslinjer for fylkeskommunale midler til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Inkludert tilskuddsordningen for samisk er målet med oppdateringene å gjøre ordningene mer gjennomsiktig og forutsigbar, heter det fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det var i møte den 17. januar i år at ​fylkesrådet vedtok nye retningslinjer for midler til samiske formål i Finnmark og midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark. Ønsket er å gjøre de regionale virkemidlene mer synlig og forutsigbar for søkere, samt sikre en åpen og effektiv søknadsbehandling.

«Den viktigste endringen er at begge tilskuddsordningene går fra løpende søknadsfrister til faste årlige frister. Målet er å gjøre tilskuddsordningene mer inkluderende og forutsigbar for søkere, samt mer oversiktlig og effektivt administrativt», meldes det.

Mens de samiske midlene har fått søknadsfrister i oktober og april, har de kvenske/norskfinske midlene nå fått søknadsfrister i november og mai. Den første søknadsfristen etter revidering av retningslinjene er 1. mars 2023 for tiltak som gjennomføres i 2023. Etter dette gjelder altså de årlige fristene 15. november og 15. mai.

I tillegg er det gjort noen presiseringer og tilføyelser i retningslinjene til midlene, som er ment å fremme og styrke språket og kulturen. Vi tar med at tilskuddsordningene finansieres med regionale midler bevilget årlig over fylkeskommunens budsjett. De årlige budsjettene er kroner 100 000 for kvensk/norskfinsk. For samisk er beløpet 475 000 kroner.

Søknadsskjema og mer og lese finner du her.