Foto: Arne Hauge

 

På grensen mellom Finland og Norge må du regne med å stoppe og rulle ned sideruten. Koronatiltakene er stadig strenge.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Fra og med i går 28. september ble kontrollen ved de indre grensene igjen innført i nord. Dette gjelder som vi forstår grensen mellom Finland og Sverige samt mellom Finland og Norge. Det er den finske grensekontrollen for Lappland som melder dette fra sitt kontor i Rovaniemi.

Igjen er det korona-problematikken som ligger bak kontrolltiltaket, men etaten minner om at daglig trafikk over landegrensen mellom grensesamfunnene er tillatt.

«Innbyggerne i disse grensesamfunnene kan bevege seg over grensen uten 14 døgns karantene på eget initiativ,» meldes det fra Rovaniemi.

Det er tråd med paragraf 9 i den finske grunnloven at finske medborgere ikke kan hindres fra å reise inn i eget land. Samtidig har finlendere også en rett til å forlate hjemlandet, dersom denne retten ikke begrenses gjennom lov. Regjeringen har likevel anbefalt at unødige reiser stadig unngås, med unntak av reiser til land som ikke lenger omfattes av innreisebegrensninger.

Her er pressemeldingen fra grensekontrollen på finsk språk:

Sisärajavalvonta palautetaan pohjoisessa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan väliselle rajalle 28.9.2020

Valtioneuvosto on päättänyt 24.9.2020 uusista rajaliikenteen rajoituksista covid19 -tartuntatautipandemian vuoksi. Sisärajavalvonta ja -tarkastukset palautetaan pohjoisessa Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan väliseen liikenteeseen maanantaina 28.9. klo 00:00 alkaen huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Päivittäinen liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä on mahdollista.

Rajayhteisöt Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:

– Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat

– Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat

Rajayhteisöt Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:

– Suomessa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat

– Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat

Rajayhteisöjen asukkaat voivat liikkua rajan yli ilman 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Muussa kuin rajayhteisön sisäisessä henkilöliikenteessä sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu, työmatka ja muu välttämätön syy, kuten esimerkiksi opiskelu Suomessa, perheasiat tai saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen. Maahan saapuvien tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä virallisia rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.

Sisärajan rajanylityspaikkoja ovat

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:

– Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:

– Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki

Lentoliikenteessä Lapin rajavartioston valvomalla alueella:

– Enontekiön, Ivalon, Kittilän ja Rovaniemen lentoasemat

Matkustusoikeus

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei tätä oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.

Lue lisää: Ohjeita rajanylitykseen