Ildsjelen Olaug Bye Gamnes har prøvd å blåse liv i den urgamle kamkeramikktradisjonen som kvenenes forgjengere brukte.
(Skjermdump Arven fra Keramikkfolket)

 

I Pasvik er det funnet spor av keramikktradisjon som kvenenes forgjengere brukte. 

På 1930-tallet dukket keramikkskår opp i en potetåker på Noatun helt sør i Pasvikdalen. Det ble funnet over 3000 skår som viste seg å være skår etter kamkeramikkproduksjon. Arkeologiske utgravninger har datert de eldste skårene til å være laget for omtrent 6000 år siden. Tilsvarende skår er blitt funnet i Finland og øst til Uralfjellene. Muligens var Uralfjellene opprinnelsesstedet for kamkeramikken og at kunnskapen vandret via Finland og helt til Øst-Finnmark.

Området kamkeramikken ble produsert i, er sammenfallende med deler av de tradisjonelle kvenske bosetningene.

(skjermbilde: Arven fra keramikkfolket)

Dokumentarfilm

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har dokumentert den urgamle håndverksmetoden kamkeramikk gjennom en egen dokumentarfilm.

– Denne unike historien og arven etter kamkeramikkfolket er ført videre av formingslærer Olaug Bye Gamnes. I filmen gir hun oss et innblikk i hva kamkeramikk er, forteller NKF-RK på sine nettsider. 

Unik teknikk

Det er ikke gjort funn av denne spesielle keramikken ellers i Norge og heller ikke i Sverige, dermed er kamkeramikkfunnet i Pasvik en unik del av den felles forhistorien på Nordkalotten.

I følge nettsidene til NKF-RK kunne mønsteret på keramikken variere noe, men i Sàràieniemi i Nord Finland er det funnet beslektede skår med så å si identiske mønstre. Hvor lenge kamkeramikkproduksjonen foregikk i Pasvik er usikkert. Arkeologiske utgravinger viser at etter keramikkfolket er det ikke funnet spor av mennesker før rundt vår tidsregning. I de lagene er det også funnet asbestkeramikk. Det antas at folket i Nord Finland holdt på med produksjon av kamkeramikk helt til asbestkeramikken overtok for 2-3 tusen år siden. Asbestkeramikk finner man over hele verden.

Filmen er laget av Harald Bang Olsen: