NKFs generalsekretær Ivar Johnsen og leder Hilja Huru er svært glade for SVs initiativ til Stortingsmelding om situasjonen for kvensk språk og kultur. KUVA LIISA KOIVULEHTO

NKFs generalsekretær Ivar Johnsen og leder Hilja Huru er svært glade for SVs initiativ til Stortingsmelding om situasjonen for kvensk språk og kultur.
KUVA LIISA KOIVULEHTO

.

– En stortingsmelding med oppfølging gjennom konkrete tiltak vil være nødvendig for et løft for kvensk språk og kultur som kommer hele den kvenske befolkning til gode. Dette vil kunne styrke distriktene og kvensk identitet, og bedre livskvaliteten og oppvekstvilkår for kvener i hele landet.

Dette uttaler Norske Kveners Forbund – Ruija Kveeniliitto i en pressemelding etter at det ble kjent at SV i kommunalkomiteen har lagt inn et forslag tilknyttet statsbudsjettet for 2017 der man ber regjeringa legge fram en egen stortingsmelding om situasjonen for kvensk språk og kultur.

– Det har aldri før blitt utarbeidet en slik melding, og en stortingsmelding vil bidra til gode og målrettede tiltak spesielt tilrettelagt det meget utrydningstruede kvenske språket, mener NKF som er er svært glad for initiativet fra SV, og setter nå sin lit til at de øvrige politiske partier slutter seg til forslaget.

– Situasjonen for kvensk språk er ytterst prekær, og det er derfor helt nødvendig med strakstiltak for å berge språket, påpeker kvenorganisasjonen, som mener at det er nå det gjelder, og kommunalkomiteen og Stortinget kan snu trenden og sette fart i revitaliseringen av kvensk språk og kultur.

– Kvenene, som en av de opprinnelige befolkningsgruppene i nord, var viktige i arbeidet med å bygge den nordlige landsdelen. La kvensk språk og kultur igjen bli en ressurs i Norge, er bønnen fra NKF.