Uttrykket «blakk som ei kirkerotte» er for tiden gledelig usant. Om ikke i de lokale menighetene, så i alle fall i budsjettene til Nord-Hålogaland bispedømme. Det betyr penger også til kvenske kirkelige formål. (Foto: Arne Hauge)

 

Hell i uhell for deg som trenger midler til kvensk kirkeliv.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Biskop Olav Øygard reagerte da vi meldte at Nord-Hålogaland bispedømme er uten faste tildelinger til kvensk kirkeliv.

Les også: – At vi har overtatt ansvaret for kvensk kirkeliv mener jeg er en styrke

Det har nemlig mest å gjøre med en teknikalitet knyttet til hvordan bispedømmer setter opp sine budsjetter, for slik saken i dag står, fins det penger. Mer penger enn hva kvener flest synes å være klar over.

Prestemanko

– Ja. Dessverre, må det være lov å si. At vi i dag har godt med penger blant annet til kvensk kirkeliv, beror beklageligvis på ledige lønnsmidler. Bispedømmet har mange ledige prestestillinger, faktisk flere enn ti ledige. Det er ingen heldig situasjon, men det frigir på den annen side midler.

– Så dere er ikke pengelens, slik det fra kvensk hold hevdes?

– For tre, fire år siden var vi det, men det har snudd veldig raskt. Riktig nok er mange menigheter pengelens, men som bispedømme er det vårt ansvar å lønne prester og kirketolker, så per tiden har vi dessverre god økonomi, sier Øygard.

Kun én søknad

Og mens driften av menighetskontorene finansieres lokalt, i praksis av kommunen samt innsamlinger, står det for tiden altså ikke på statlige midler. Problemet består mer i mangel på noen som vil ha dem.

– Vi sliter med få inn søknader, også til kvensk kirkeliv. I år tror jeg vi bare har en slik søknad inne, sier biskopen.

– Det betyr bedre økonomiske rammebetingelser også for det berømmelige utvalget for kvensk kirkeliv, som i årevis sagt de har nær null å rutte med?

Nå har biskopen sagt det

– Ja. Det har vært en knapp økonomi som også har rammet utvalget, men det er ikke situasjonen nå. Kanskje dette ikke er kommunisert godt nok ut? spør biskopen seg.

Vel, nå har Øygard kommunisert det ut, det glade budskap. Det fortjener å bli gjentatt: Det står for tiden ikke på penger.