Hvem eier retten til bruk av land og vann i Porsanger? (Foto: Arne Hauge)

 

Går for folkemøte, men ikke før i 2021.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Onsdag 16. september i år kunngjorde Finnmarkskommisjonen oppstart av utredningsarbeidet for det de omtaler som felt 9, Porsanki, Porsanger i Finnmark. I den forbindelse vil kommisjonen også høre hva folket i kommunen mener, og tar således sikte på informasjonsmøte/folkemøte om saken. Møtet vil naturligvis finne sted i Porsanger, og foregå i første halvdel av 2021.

På lik linje med de fleste kommuner i Finnmark er også Porsanger et ressursrikt område, som tradisjonelt hadde mye sjørettet virksomhet. Også laksefiske i elv og sjø:

«Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Porsanger kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, inkludert sjølakseplasser på FeFo-forvaltet grunn,» skriver kommisjonen i ei nylig utsendt pressemelding. De fortsetter slik:

«Kommisjonen skal også utrede rettigheter til fiskeplasser i Porsangerfjorden innenfor Porsanger kommunes grenser og interne rettighetsspørsmål i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.»

Slik har det seg at kommisjonen oppfordrer mulige rettighetshavere til å melde inn mulige rettigheter, og skriver at det i løpet av inneværende høst vil utlyses en offentlig anbudskonkurranse «vedrørende sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet.» Her følger ei lenke for mer informasjon.

Finmarkunkommisjuuni ilmoitti 16.septemperi 2020: ALA 9 PORSANKI. Katto www.finnmarkskommisjonen.no jos halluut lissää infoo oikheuksiitten kartoittemisesta.