Din skole kan gjøre en forskjell: Skal kvensk overleve, må flere barn få muligheten til å lære seg språket. Så enkelt, og så vanskelig. (Illustrasjonsfoto: Liv Anne Kristensen Wilson/Altaposten)

 

Fristen går ut i dag tirsdag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Samtidig som kvensk er i vinden som aldri før, henger skoletilbudet etter. Det trenger det neppe å gjøre, for midlene til undervisning i så vel kvensk som finsk – finnes i systemet.

«Skoler og kommuner som gir elever opplæring i finsk og/eller kvensk som andrespråk, kan søke om tilskudd», heter det i en utlysningspåminnelse fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Med siste søknadsfrist innen 15. november, så her haster det for eventuelle skoler som har sovet i timen, kan det meldes.

Det handler som vi forstår om kvensk og finsk som andrespråk i grunnskolen for skoleåret 2022/2023, så her passer det å minne om at elever som ønsker slik opplæring, har rett til det i følge opplæringsloven. Den aktuelle paragrafen heter 2-7 i nevnte lov.

Statsforvalteren deler nemlig ut tilskudd til skoler og kommuner som gir slik opplæring, og informasjon om dette skal være sendt til skoleeierne i april i år. For å ta et tall på tilskuddet, så nevner statsforvalteren at timesatsen er på kroner 623 for hver klokketime.

Vi tar med at det skolene må gjøre, er å begrunne gruppeinndelingen og beskrive organiseringen av opplæringen.