Da vi sist skrev om hvordan finlendere bosatt i Norge kan stemme ved valget i hjemlandet, pratet vi med Seija Haarala, konsul ved den finske ambassaden i Oslo. Nå er det igjen tid for å utøve sin demokratiske borgerrett.  (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Fra Stavanger til Båtsfjord, finlendere bosatt i Norge har sine steder å levere stemmeseddel. Eller sende dem i brev.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det finske riksdagsvalget holdes søndag 2. april i år. I den forbindelse er Suomi-Seura, Finland-Samfunnet ute med informasjon om hva folk må gjøre hvis de vil påvirke politikken i hjemlandet.

For det første må man være stemmeberettiget, noe som innfris dersom du er gammel nok, formulert slik at du senest på valgdagen må fylle 18 år. På tampen av 2018 var det 6500 finlendere bosatt i Norge, tallet har neppe endret seg betydelig, så vi snakker samlet sett om en liten norsk by og potensielt bra mange stemmesedler.

Det fins to ulike muligheter for å stemme. Enten ved å sende brev, eller forhåndsstemme på de ulike stedene som åpner for sånt. Finlendere bosatt i Norge har et snaut dusin muligheter for å fysisk levere stemmeseddel på de fire dagene hvor det åpnes for forhåndsstemming. Fra Stavanger, Kristiansand, Bergen, Oslo, Hamar og Trondheim i sør, til Bodø, Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Båtsfjord i nord.

Når det gjelder stemmegivning i brev, så må du først bestille stemmematerialet. Vel utfylt kan du sende det i retur i perioden fra 2. mars da de ulike politiske kandidatene er klare med sine respektive nummer, fram til 31. mars da fristen går ut klokken 19.

Vi tar med at muligheten for å stemme via brev ble innført i 2018, noe som betød at folk slapp den ofte lange turen til nærmeste stemmelokale. Bakgrunnen var en viss misnøye med eksisterende begrensete ordning, noe konsul Seija Haarala sa dette om:

«Det klages mest fra finlendere som bor i Sør-Amerika og Asia, men også fra Norge. Spesielt fra dem som bor i Nord-Norge, og spesielt vinterstid.»

Men altså, muligheten for å stemme i brevs form er for lengst på plass. Foreningen har flere lenker hvor du kan finne mer informasjon, blant annet denne hvor du øverst til høyre på siden kan endre språket fra finsk til svensk eller engelsk:

Stemme via brev